Songtekst van Marilyn Monroe: I Wanna Be Loved by You

I Wanna Be Loved by You


I wanna be loved by you, just you,
And nobody else but you,
I wanna be loved by you, alone!
Boop-boop-de-boop!

I wanna be kissed by you, just you,
Nobody else but you,
I wanna be kissed by you, alone!

I couldn't aspire,
To anything higher,
Than, to feel the desire,
To make you my own!
Ba-dum-ba-dum-ba-doodly-dum-boo

I wanna be loved by you, just you,
And nobody else but you,
I wanna be loved by you, alone!

I couldn't aspire,
To anything higher,
Than to feel the desire,
To make you my own,
Ba-dum-ba-dum-ba-doodly-dum-boo!

I wanna be loved by you, just you,
Nobody else but you,
I wanna be loved by you,
ba-deedly-deedly-deedly-dum-ba-boop-bee-doop

Boop-boop-a-doop!Captcha
Liedje Marilyn Monroe I Wanna Be Loved by You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wanna Be Loved by Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marilyn Monroe I Wanna Be Loved by You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wanna Be Loved by You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.