You Win The Game


You treat me so bad, you always do
I get so down but when i think of losing you
I'd rather be here

[chorus]
You win the game, you have no shame
But it only makes me want you more
You win the game, you are to blame
(when/coz) it only makes me want you
Only makes me want you more

You, i can't find the words to let you know
That i'll never let you go
I'll hold you tight to show you
Oh, what i really mean, yeah

[chorus]
You win the game, you have no shame
But it only makes me want you more
You win the game, you are to blame
(when/coz) it only makes me want you
Only makes me want you more
You win the game?
Yeah ?yeah

[chorus]
You win the game, you have no shame
But it only makes me want you more
You win the game, you are to blame
(when/coz) it only makes me want you
Only makes me want you more

Chorus]
You win the game, you have no shame
But it only makes me want you more
You win the game, you are to blame
(when/coz) it only makes me want you
Only makes me want you moreCaptcha
Liedje Mark Bautista You Win The Game is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Win The Gamemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mark Bautista You Win The Game downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Win The Game in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.