Songtekst van Marley's Ghost: Who Will The Next Fool Be

Who Will The Next Fool Be


After you get through with me,
who will your next fool be?
I know, I know, I know, I know
There's some things you ought to know 'bout the girl I love

(Chorus1:)

And after all is said and done,
you can't be satisfied with anyone
And after you get through with me,
who will your next fool be?

(Chorus2:)

Will he believe all those lies?
Will he be left like me, tears in his eyes?
I know, I know, I know, I know
I don't want to be the one to tell him so

And after all is said and done,
know you can't be satisfied with anyone
After you get through with me,
who will your next fool be?

(Chorus2)

(Chorus1Captcha
Liedje Marley's Ghost Who Will The Next Fool Be is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who Will The Next Fool Bemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marley's Ghost Who Will The Next Fool Be downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who Will The Next Fool Be in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.