Sinner Man


Sinner man, so discouraged
While travelling through this land, this land
Oh, Lord, this land
Come, let us have a little talk with Jesus
Just to hear what He has to say
(Chorus:)
My God Almighty spoke and He said,
"Go! And I'll go with you
Open your mouth and I will speak for you"
For the Lord, tell me what to say,
They won't believe on me
I would not be a sinner,
Tell you the reason why:
'Fraid the Lord might call me
And I wouldn't be ready to die
(Chorus)
Some say give me silver
Some say give me gold
I say, "Give me Jesus!
For He's precious to my soul"
(Chorus)Captcha
Liedje Marleys Ghost Sinner Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sinner Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marleys Ghost Sinner Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sinner Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.