Pump Up The Volume


Pump up the volume
Pump up the volume

Pump up the volume
Pump up the volume

Brothers and sisters
Pump up the volume
Were gonna need you

Brothers and sisters
Pump up the volume
Pump that baby

Brothers and sisters
Pump up the volume
Were gonna need you

Brothers and sisters
Pump up the volume
Pump pump it ay

Rock the house
Rock the house

Ah yea
Ah yea

Do it
Do it do it

Yea yea
Yea yea

Boogie down bo bo boogie down
Boogie down

Here we go, cmon

Do it
Do it
Do it

Pump up the volume
Pump up the volume
Pump up the volume
Dance dance

Rythmic, systemic and world control
Magnetic, genetic, dement your soul
Rythmic, systemic and world control
Magnetic, genetic, dement your soul
Rythmic, systemic and world control
Magnetic, genetic, dement your soul
Rythmic, systemic and world control
Magnetic, genetic, dement your soul

Put the needle on the record
Put the needle on the record
Put the needle on the record
Put the needle on the record
Put the needle on the record
When the song beats go like this

Pump up the volume
Pump up the volume
Pump up the volume
Dance dance

Mars
Needs
Women

Mars
Needs
WomenCaptcha
Liedje M.A.R.R.S Pump Up The Volume is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pump Up The Volumemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M.A.R.R.S Pump Up The Volume downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pump Up The Volume in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.