Songtekst van Martha and The Vandellas: Dancing In The Street

Dancing In The Street


Heat Wave
Linda Ronstadt

Whenever I'm with him
Something inside
Starts to burnin'
And I'm filled with desire

Could it be the devil in me
Or is this the way love's supposed to be

Just like a heatwave
Burning in my heart
Can't keep from cryin'
It's tearing me apart

Whenever he calls my name
So slow, sweet and plain
I feel, yeah, yeah, well I feel that burning flame

Has my blood pressure got a hold on me
Or is this the way love's supposed to be

Just like a heatwave
Burning in my heart
Can't keep from cryin'
It's tearing me apart

Sometimes I stare in space
Tears all over my face
I can't explain it, don't understand it
I 'ain't never felt like this before

But that doesn't mean it has me amazed
I don't know what to do, my head's in a haze

Just like a heatwave
Burning in my heart
Can't keep from cryin'
It's tearing me apart

Don't pass up this chance
This time it's a true romance

Heatwave







Captcha
Liedje Martha and The Vandellas Dancing In The Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dancing In The Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Martha and The Vandellas Dancing In The Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dancing In The Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.