Songtekst van Martin Stenmarck: That's When I Love You

That's When I Love You


When I hear you stop and laugh out loud
When you're falling fast asleep
When you're in the middle of the crowd
When you're lying close to me
When I hear you softly say my name
When you're high and when you're low
You don't need me to explain, 'cause you already know
When you smile, that way
I know, every night and day

CHORUS
That's when I love you
When I need you
When I care about you
That's when I know without a doubt, that I can't live without you
Everyday I find another reason, every season we go through
And every little thing you do
That's when I love you

When you're driving in your car
When you dance and sing to the radio
When you're walking underneath the stars
Anywhere and everywhere you go
When you're ressed up or you're dressed down
When you're talking on the phone
With a million people all around
Or when you're all alone
When you're near or you're far
You're in my heart, no matter where you are

That's when I love you
When I need you
When I care about you
That's when I know without a doubt, that I can't live without you
Everyday I find another reason, every season we go through
And every little thing you do
That's when I love you

When you smile, that way
I know, ever night and day

That's when I love you
When I need you
When I care about you
That's when I know without a doubt, that I can't live without you
Everyday I find another reason, every season we go through
And every little thing you do
That's when I love youCaptcha
Liedje Martin Stenmarck That's When I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That's When I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Martin Stenmarck That's When I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That's When I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.