Songtekst van Martina Mcbride: In My Daughter's Eyes

In My Daughter's Eyes


In my daughter's eyes
I am a hero I am strong and wise
And I know no fear
But the truth is plain to see
She was sent to rescue me
I see who I want to be
In my daughter's eyes

In my daughter's eyes
Everyone is equal
Darkness turns to light
And the world is at peace
This miracle God gave to me
Gives me strength when I am weak
I find reason to believe
In my daughter's eyes

And when she wraps her hand
Around my finger
Oh, It puts a smile in my heart
Everything becomes a little clearer
I realize what life is all about
It's hanging on when your heart
Has had enough
It's giving more when you feel
Like giving up
I've seen the light
It's in my daughter's eyes

In my daughter's eyes
I can see the future
A reflection of who I am
And what will be
And though she'll grow
And someday leave
Maybe raise a family
When I'm gone I hope you see
How happy she made me
For I'll be there
In my daughter's eyesCaptcha
Liedje Martina Mcbride In My Daughter's Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Daughter's Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Martina Mcbride In My Daughter's Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Daughter's Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.