Songtekst van Marty Stuart: Get Down On Your Knees And Pray

Get Down On Your Knees And Pray


Written by Bill Monroe

Oh my brother, can't you hear me say
Oh my brother, you'd better get down on your knees and pray
Get down, get down, get down, get down
Get down on your knees and pray
Get down, get down, get down, get down
Get down on your knees and pray

Oh sister, can't you hear me say
Oh sister, you'd better get down on your knees and pray
Get down, get down, get down, get down
Get down on your knees and pray
Get down, get down, get down, get down
Get down on your knees and pray

Oh preacher, can't you hear me say
Oh preacher, you'd better get down on your knees and pray
Get down, get down, get down, get down
Get down on your knees and pray
Get down, get down, get down, get down
Get down on your knees and
Get down on your knees and
Get down on your knees and pray
Get down on your knees and pray
Get down on your knees and prayCaptcha
Liedje Marty Stuart Get Down On Your Knees And Pray is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Down On Your Knees And Praymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marty Stuart Get Down On Your Knees And Pray downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Down On Your Knees And Pray in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.