Give It Up Let It Go


When the weight of the world seems
Like it's on your shoulders
Bogging you down
When you feel like you're stuck
In one place

And you just can't move it around
When it seems like you're so backed up
Into a corner that there's no way out
Just remember that you've got a friend
Who's watching and he knows all about
(so you gotta let it go)

Give it up, gotta let it go, give it up
Gotta let it go

When you've shed so many tears
Until you
Just can't cry no more
When your confidence is gone
And of yourself you're not very sure
When you're at your lowest point
And you just wish it all would end
Just remember that you're not alone
And you can always turn to him

Give it up, gotta let it go, give it up,
Gotta let it go

When you've done all that you can do
And yet it's still too much to bear
Then it's time to turn it over
To the only one who knows ya
Better than youself

Give it up, gotta let it go, give it up,
Gotta let it goCaptcha
Liedje Mary Mary Give It Up Let It Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give It Up Let It Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mary Mary Give It Up Let It Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give It Up Let It Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.