Songtekst van Matraca Berg: Sunday Morning To Saturday Night

Sunday Morning To Saturday Night


Sunday morning, a quarter past ten
The congregation says amen
The friends and neighbors come rolling in
Amazing grace and original sin
The preacher said one of us had strayed
We sort of shuffled in that nervous way
And then we all breathed a sigh of relief
When Jimmy Miller fell to his knees

There's not a dry eye in sight
When everbody sings I Saw the Light
'Cause we all try to do what's right
From Sunday morning to Saturday night

Betty Miller found a younger man
Went to Memphis with a brand new plan
And poor ol' Jimmy didn't have a clue
He was too busy chasing you know who
The preacher prayed and Jimmy just cried
And we all tried to act surprised
That Betty left in his brand new car
We saw it all last night at the bar

There's not a dry eye in sight
When everbody sings I Saw the Light
'Cause we all try to do what's right
From Sunday morning to Saturday night

We hurry home and we eat fried chicken
Thank God for the week we're forgiven
And we'll put up a hell of a fight
From Sunday morning to Saturday night

There's not a dry eye in sight
When everbody sings I Saw the Light
'Cause we all try to do what's right
From Sunday morning to Saturday nightCaptcha
Liedje Matraca Berg Sunday Morning To Saturday Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sunday Morning To Saturday Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Matraca Berg Sunday Morning To Saturday Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sunday Morning To Saturday Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.