Trees And The Wild


The future is belligerent
tells me work and worry
even without sense
you stick to plans

concepts are embarrassing
when you let them drink
they tell you what they think
i'm not listening

i look back to the trees and the wild
i look back to see you smile

my street is ambivalent
it makes sure to tell me
doesn't have to know
if i come or go

i look back to the trees and the wild
i look back to see you smile

i've heard of people building houses
i heard they use their arms
somewhere so much stronger
i think i wander

i look back to the trees and the wild
i look back to see you smile

i can beat myself up
with success and daring
better than you could
i think i'm pretty good

i look back to the trees and the wild
i look back to see you smileCaptcha
Liedje Matt Pond PA Trees And The Wild is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trees And The Wildmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Matt Pond PA Trees And The Wild downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trees And The Wild in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.