Vento D'Estate


feat Niccolò Fabi

Ho lasciato scappar via l'amore
L'ho incontrato dopo poche ore
E tornato senza mai un lamento
E cambiato come cambia il vento

Vento d'estate
Io vado al mare voi che fate
Non mi aspettate
Forse mi perdo

Ho pensato al suono del suo nome
A come cambia in base alle persone
Ho pensato a tutto in un momento
Ho capito come cambia il vento

Vento d'estate
Io vado al mare voi che fate
Non mi aspettate
Forse mi perdo

Ho lasciato scappar via l'amore
L'ho incontrato dopo poche ore
E tornato senza mai un lamento
E cambiato come cambia il vento

Ho pensato al suono del suo nome
A come cambia in base alle persone
Ho pensato a tutto in un momento
Ho capito come cambia il vento

Vento d'estate
Io vado al mare voi che fate
Non mi aspettate
Forse mi perdo

Vento d'estate
Io vado al mare vado al mare
Non mi aspettare
Mi sono persoCaptcha
Liedje Max Gazze Vento D'Estate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vento D'Estatemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Max Gazze Vento D'Estate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vento D'Estate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.