Don't Wake Me Up


Dream on, dream on, dream on
Live your life as you please
So long, so long, so long
To all the critics and the enemies

My sky has turned vanilla
Like sugar sarsaparilla
And if only you were nearer
I'd say

(Chorus)

Don't wake me up
Baby I'm in love
And I'm dreaming so much
And I don't ever wanna stop
Don't wake me up
Don't wake me up
I don't wanna stop
So don't wake me up

Give up, give up, give up
Time to wipe your soul clean
Someone to love, to love, to love
Hair like fire, sunset tangerine

The nights are getting colder
I'm not getting any older
The chip fell off my shoulder

I won't age a day and you'll all be gray
And over eighty, baby

(Chorus)

Don't wake me up
Baby I'm in love
And I'm dreaming so much
But I don't ever wanna stop
Don't wake me up
Don't wake me up
I don't wanna stop
So don't wake me up

Oh yeah

Don't wake me up
Baby I'm in love

Don't wake me up
Baby I'm in love
And I'm dreaming so much
But I don't ever wanna stop
Don't wake me up
Don't wake me up
I don't wanna stop
Don't wake me up
Don't wake me up
Don't wake me up
Don't wake me upCaptcha
Liedje McFly Don't Wake Me Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Wake Me Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje McFly Don't Wake Me Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Wake Me Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.