Mercedes Benz


SOURCE: original
TRANSCRIBED BY: Maarten van Egmond
STATUS: all finished
THANK YOU: Matt Gilarde, Rick Jones, Alan McKendree, Elaine Naiman
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
My friends all drive Porsches, I must make amends
Worked hard all my lifetime; no help from my friends
So-oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
Oh Lord, won't you buy me a color tv
"Dailing for Dollars" is trying to find me
I'll wait for delivery, each day until three
So Lord, won't you buy me a color tv
Oh Lord, won't you buy me a night on the town
I'm counting on you Lord, please don't let me down
Prove that you love me, and buy the next round
Oh Lord, won't you buy me a night on the town
Everybody!
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
My friends all drive Porsches, I must make amends
Worked hard all my lifetime; no help from my friends
So Lord, won't you buy me a Mercedes BenzCaptcha
Liedje Melissa Etheridge Mercedes Benz is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mercedes Benzmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Melissa Etheridge Mercedes Benz downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mercedes Benz in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.