Win 'em Over


Its the first full moon of fall
Forty miles east of phoenix
Im getting ready to try again
Because I don't want this feeling to end
So im following the haleys comet
Up and over these mountains again
Heading down into boulder
Im going to try to win em over
But you
Win em over
With your smile
You win em over
With a charming sense of humor
You win em over
With the touch of your hand
You win em over
When you sing your truth
So here I am drifting
Drifting behind the wheel
I think in one split second
Yeah I could just disappear
So here I am asking
Im asking the sky for an answer
Why did you curse me with this gift
When half the time I don't even think im worth it
You say
I win em over
With my smile
I win em over
With my charming sense of humor
I win em over
With just the touch of my hand
I win em over
When I sing my truth
Oh but did you know that you make me cry
Every time I hear you sing that song
Did you know that I am out here screaming along
And when my true north is gone
I search for Orion in the sky
And you're therehey

You win me over
With your smile
You win me over
With your charming sense of humor
You win me over
With just the touch of your hand
You win me over
Cause you always sing your truth
You win me over
With your smile
You win me over
With your charming sense of humor
You win me over
With your words
You win me over
Because youve always sung your truthCaptcha
Liedje Melissa Ferrick Win 'em Over is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Win 'em Overmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Melissa Ferrick Win 'em Over downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Win 'em Over in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.