Amalia


(Scat)

Well when you wake in the morning,
Little eyes open wide.
When there's no tender warning,
No surprises, no surprise.

Well maybe your wing may be broken,
Maybe you're learning to fly,
Well so am I.

Amalia, finding a way out on the open road.
Amalia, goin' whichever way the wind gon' go.
Amalia, taking her chances on the open sea.
Amalia, hoping the breeze is gonna carry me.

Maybe fate, maybe reason,
Made you fall from the sky.
Like the tides, like the seasons,
Ever changing, you and I.

So where do you go when worry takes you?
Where do you go when somebody makes you cry?

Amalia, finding a way out on the open road.
Amalia, goin' whichever way the wind gon' go.
Amalia, taking her chances on the open sea.
Amalia, funny little bird hanging out with me.

(Scat)
Oh, such a funny little bird hanging out with me.Captcha
Liedje Melody Gardot Amalia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amaliamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Melody Gardot Amalia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amalia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.