Lover Undercover


I don't need anything more than I got
I'll make it simple when others may not

Whenever you need some company
Some love of a different kind
Come to your lover, undercover
And let me ease your mind

Whenever your heart beats heavy
And worry has got you down
Come to your lover, undercover
And I will turn your mood around

Why you wanna leave when it's so easy just to stay?
Lying wrapped up in my arms, until break of day
Undercover

Why you wanna leave when it's so easy just to stay?
Lying wrapped up in my arms, until break of day

Sooo

Whenever you need a soft touch
Know my demands are small
Make me a lover, undercover
Or don't ever love me at allCaptcha
Liedje Melody Gardot Lover Undercover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lover Undercovermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Melody Gardot Lover Undercover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lover Undercover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.