Wasting My Time


[VERSE:]

I've waited I'm lonely
You faded I'm jaded
Trying to hold on to
The things that were once mine
There's too much time
Wasting my time

[VERSE:]

My mind goes blank I can't think
Of nothing but you
I've waited I'm lonely
You faded I'm jaded
There's too much time
Wasting my time

[CHORUS:]

And it seems we're miles away (miles away)
When will I see you again
And it seems that I don't want to stay (I don't wanna stay)
When will I see you again

[VERSE:]

And are you thinking about me
Or do you want to be free
Just tell me and I will
Let you go
There's too much time
Wasting my time

[CHORUS:]

And it seems we're miles away (miles away)
When will I see you again
And it seems that I don't want to stay (I don't wanna stay)
When will I see you again

[BRIDGE:]

Theres too much time (and all I know)
I'm in a fucked state of mind (I cant let go)
Theres too much time (and all I know)
I'm in a fucked state of mind (I cant let go)

[CHORUS:]
And it seems we're miles away (miles away)
When will I see you again
And it seems that I don't want to stay (I don't wanna stay)
When will I see you again
When will I see you again
When will I see you againCaptcha
Liedje M.E.S.T. Wasting My Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wasting My Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M.E.S.T. Wasting My Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wasting My Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.