Wherever I May Roam


original version available on 'METALLICA')

and the road becomes my bride
and the raod becomes my bride
I have stripped of all but pride
so in her I do confide
and she keeps me satisfied
gives me all I need

and with dust in throat I crave
only knowledge will I save
to this game you stay a slave
rover wanderer
nomad vagabond
call me what you will

but I'll take my time anywhere
free to speak my mind anywhere
redefine anywhere
anywhere I roam
where I lay my head is home

and the earth become my throne
and the earth become my throne
I adapt to the unknown
under wandering stars I've grown
by myself but not alone

and my ties are severed clean baby
the less I have the more I gain
off the beaten path I reign
rover wanderer
nomad vagabond
call me what you will

but I'll take my time anywhere
I'm free to speak my mind anywhere
and I'll do my time anywhere
anywhere I roam
where I lay my head is home

but i'll take my time anywhere
i'm free to speak my mind
and I'll do my find anywhere
anywhere I roam
where I lay my head is home

but i'll take my time anywhere
i'm free to speak my mind anywhere
i redifine anywhere
anywhere I roam
where I lay my head is home
carved upon my stone
my body lie, but still I roam
wherever I may roam
wherever I may roam
wherever I may roam
wherever I may roam
wherever I may wander
wherever I may roamCaptcha
Liedje Metallica Wherever I May Roam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wherever I May Roammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Metallica Wherever I May Roam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wherever I May Roam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.