The Best Of Love


I got something to tell you
There ain't no doubt in my mind
All I'm asking is to keep you near forever
Just till the end of time

Baby, I know, where love grows
And my heart is overflowing
You're so fine and so true
I wanna spend my time
Spend my time with you, baby

1-I've got the best of love, oh, yeah
With every breath and every beat of my heart
You know you've got me by my deepest emotion
'Cause you keep giving me the best of love

Passion is sweet inspiration
So rare and so hard to find
You're my journey and my destination
Queen of this heart of mine

Baby, I know, where love grows
And my life is overflowing
You're so fine and so true
I know I got it all
It's all because of you, baby
(repeat 1)

And every moment that passes by
This love goes on
And it keeps growin stronger
And the more we're together
The best keeps getting better
(rpt 1, 1)Captcha
Liedje Michael Bolton The Best Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Best Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michael Bolton The Best Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Best Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.