Flesh Of His Flesh


Michael Card
Romans 12:5

Chorus
We are flesh of His flesh
Bone of His bone
His Spirit has brought us
Together as one
Though we may be separate
We're one perfect whole
For we are His body
And He is our soul

We are the blessed receivers
Of His inexhaustible love
And so it is out of believers
The body of Christ is made of

Chorus

Forever we'll have one another
Because we belong to the Lord
And so we belong to each other
And that is our greatest reward

Repeat Chorus
For we are His body
And He is our soulCaptcha
Liedje Michael Card Flesh Of His Flesh is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flesh Of His Fleshmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michael Card Flesh Of His Flesh downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flesh Of His Flesh in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.