Songtekst van Michael Learns To Rock: Digging Your Love

Digging Your Love


No more lonely talking
waiting for the phone
No more lonely walking
in the streets alone

Today the sun is shining
cos' since I meet you
the sky seems so blue

Chorus: And I'm digging your love
I'm digging your love
I am forever in your arms
can't get enough
And I go crazy
when you're not here
I wanna follow you my friend
to everywhere
I'm digging your love

Through a lot of dangers
looking for a life
Meet a lot of strangers
drifting in the night
But now the world is changing
because of that light
that shines in your eyes

I get lost
I get high
You are taking me to the skies
when you're looking at meCaptcha
Liedje Michael Learns To Rock Digging Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Digging Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michael Learns To Rock Digging Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Digging Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.