Songtekst van Michelle Branch: Finding My Way Back To You

Finding My Way Back To You


I used to get away with so much
Now I can't get away
I even thought that it was simple
To say the things I wanted to say

And you told me
Everything I wanted to hear
And you sold me
Now I don't know how I should feel
I should know me
And baby you would think I'd know better, oh ohh, yeah

I'm finding my way back to you
And everything I used to be
And waiting is all that I can do
Until you find your way back to me

What if I said what I was thinking
What if that says too much
When everybody's got a reason
I feel like giving up

And you told me
Everything I wanted to hear
And you sold me
Now I don't know how I should feel
I should know me
And baby you would think I'd know better"¦ oh woo

And I'm finding my way back to you
And everything I used to be
And waiting is all that I can do
Until you find your way back to me
Until you find your way back to me
Oh until you find your way back to me

I used to get away with so much
I'm finding my way back to you
And everything I used to be
And waiting is all that I can do
Until you find your way back to me"¦ yeah"¦ ho whoo oh"¦ yeah"¦ oh

And waiting is all that I can do
Until you find your way back to me"¦ oh
I used to get away with so muchCaptcha
Liedje Michelle Branch Finding My Way Back To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Finding My Way Back To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michelle Branch Finding My Way Back To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Finding My Way Back To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.