Emotional


Sometimes I get emotional
Sometimes I do some stupid things
Sometimes I say what I should just keep inside

Sometimes I'm sad, about everything
Sometimes I'm mad, and break something
Sorry times ten, but you just got in the way

Don't give up now, running away
I won't hurt you
Sometimes I'm just a pain
And that's the way it is
That's just the way I am

Sometimes I feel like crying
Laying down and dying
That's when I need you
Laughing's always easy
But sometimes I'm just scared you'll leave me
That's when I feel,
Emotional

You say I'm just, impossible
Totally, unpredictable
I'm just a girl, get used to it
No big deal

You can't change me
Why would you try
I'm no angel, but I can make you smile

And that's the way it is
And that's just the way I am

Sometimes I feel like crying
Laying down and dying
That's when I need you
Laughing's always easy
But sometimes I'm just scared you'll leave me
That's when I feel
Emotional

Don't give up now, running away
I won't hurt you
Sometimes I'm just a pain
And that's the way it is
That's just the way I am

Sometimes I feel like crying
Laying down and dying
That's when I need you
Laughing's always easy
But sometimes I'm just scared you'll leave me
That's when I feel

Sometimes I get,
EmotionalCaptcha
Liedje MICHELLE MCMANUS Emotional is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Emotionalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje MICHELLE MCMANUS Emotional downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Emotional in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.