King Of The Mountain


Walking through the high dry grass
Pushing my way through slow
Yellow belly black snake
Sleeping on a red rock
Waiting for the stranger to go

Sugar train stops at the crossing
Cane cockies cursing below
Bad storm coming
Better run to the top of the mountain

Mountain in the shadow of light
Rain in the valley below
Mountain in the shadow of light
Rain in the valley
Well you can say you're Peter, say you're Paul
Don't put me up on your bedroom wall
Call me king of the mountain

Blacksmith fires up the bellows
Cane cutters burning the load
Workers of the world
Run to the top of the mountain

Mountain in the shadow of light

I can't take the hands from my face
There are some things we can't replace

Mountain

Over liquid tarmac wastelands of cactus and heat
Down cobblestone alleyways of washing day sheets
Up ghost prairie mountains of sunset and space
Across the wilderness
Out further than the bush
I will follow youCaptcha
Liedje Midnight Oil King Of The Mountain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied King Of The Mountainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Midnight Oil King Of The Mountain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje King Of The Mountain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.