Surfs Up Tonight


Wherever the wind blows
When it blows over the sea
The moons sitting high
Waves will rise
Water shapes
Waves will take you, take you there

Surf's up tonight

Summers on hold
It will go running away
Youve gotta move now
Get inside
Take that dive
Get inside today

Surf's up tonight
Now i was lonely
And you were too
I met you down at the waterline

Now theres something we can do
Now theres something left to do
Oh yeah

Surf's up tonight

Wherever you are
When youre coming over land
Theres a place where you can throw it away
Theres a place you can forget
You get wet, its free
You get high, youre alive

Surfs up tonight
Come on up tonight
Surfs up tonightCaptcha
Liedje Midnight Oil Surfs Up Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Surfs Up Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Midnight Oil Surfs Up Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Surfs Up Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.