Blueberry Hill


I found my freedom on Blueberry Hill
On Blueberry Hill where I found you
The moon stood still on Blueberry Hill
It lingered until my dreams came true

The wind in the willow played
Love's sweet melody
But all of those vows you made
Were never to be

Though we're apart you're part of me still
For you were my thrill on Blueberry Hill

The wind in the willow played
Love's sweet melody
But all of those vows you made
Were only to be

Though we're apart you're part of me still
For you were my thrill on Blueberry HillCaptcha
Liedje Miller, Glenn Blueberry Hill is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blueberry Hillmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Miller, Glenn Blueberry Hill downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blueberry Hill in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.