Aloa-he


Melodie vom fernen Palmenstrand

Melodie
die mir die Sehnsucht bringt

nach dem Land im gold'nen Sonnenschein

wo man liebt
wo man tanzt
wo man singt
Aloa-he
Aloa-he
was wäre unser Leben ohne Liebe!
Aloa-he
ich glaub' daran
daß keiner ohne Liebe leben kanr
Träum mit mir den Traum vom Paradies

es ist weit
so weit den Weg zu gehn

wo man bald die ganze Welt vergißt

es ist nah
wenn wir zwei uns verstehn
Aloa-he
Aloa-he
was wäre unser Leben ohne Liebe!
Aloa-he
ich glaub' daran
daß keiner ohne Liebe leben kanr
Aloa-he
Aloa-he
was wäre unser Leben ohne Liebe!
Aloa-he
ich glaub' daran
daß keiner ohne Liebe leben kann
daß keiner ohne Liebe leben kannCaptcha
Liedje Mireille Mathieu Aloa-he is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aloa-hemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mireille Mathieu Aloa-he downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aloa-he in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.