Strong Man


Name STRONG MAN
Interpret RJM
Jahr 1989
Schreibr Ralph
You were slipping through the backdoor
of my memory,
like a hunter in the desert
looking for the sea
You told me a thousand things
I really didn't want to hear
Now I know the colour
of your tiny brothers hair
And I said ''Good luck'' as you went away,
Misunderstanding filled the room,
I said ''Good luck'' as you went away,
and I buried my head down in the gloom
I found a small bird
in the streets that night
It was lying there
with a broken wing
And then the rain came down
to clean it's soul
before it really
was taken away
Tell me: Strong man -- do you believe?
Weak man -- you will receive!
Strong man -- do you believe?
Weak man -- you will recieve
Hard man -- you're gonna fight
Tough man -- you're looking right
Straight man -- where do you go?
Strange man -- you love her soCaptcha
Liedje Misc Strong Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Strong Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Misc Strong Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Strong Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.