Tower Of Strength


TOWER OF STRENGTH (LP version, The Mission)
You raise me up, when i'm on the floor
You see me through, when i'm lonely and scared
And feeling true to the written word, and you're true to me
And still i need more, It would tear me apart
To feel that no one ever cared
CHORUS: For me, to me ,to me
You are the tower of strength to me
You stand firm and proud, when the wind blows in your face
And when the sun shines in you eyes
You just turn your head away
CHORUS: To me, to me ,to me
You are the tower of strength to me
You rescue me, You are my faith, my hope, my liberty
And when there is darkness all around
You shine bright for me, You are the guiding light
CHORUS: To me, to me ,to me
You are the tower of strength to me

You are all passion and heart, when i lay in your embrace
And heaven is in your kiss, salvation lies just a touch away

CHORUS: To me, to me ,to me
You are the tower of strength to me
(On the short version the last verse is missing
Typed in by Niclas JohanssonCaptcha
Liedje Mission Tower Of Strength is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tower Of Strengthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mission Tower Of Strength downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tower Of Strength in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.