Portal To The


(Drifting I come to a gateway It opens Singing voices overwhelm me A choir
of vocal beauty But yet beyond this divine eternity something sinister lurks
It's not as it was
Wait! Great eyes stare down on these beings and onto me!
Two large eyes eternally watching! Staring! Obliviously they persist
Something dominates the chorus of voices A language of alien tongue
They hear it not!
But yet it hears them from afar Then I fall Fall into the seas of Mother
Earth I clamour for the surface in a sea of mannequins The shores ablaze And
in the heavens this watcher fixes upon me As I fell my senses awakendragging
me into the depths)Captcha
Liedje Mithras Portal To The is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Portal To Themits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras Portal To The downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Portal To The in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.