Psyrens


They call
Call to me from afar
I sense them/ I feel them/ I know them
But I know them not
They exist
But not in this reality
Calling me to return

Realms I've travelled
I will see you again
In timelessness I know you
And we are of one

Separated I wait
For the time
Of return
Unity

I feel their call
I know I'll have to leave
Soon I'll heed this call
Reminding me of what is/ will be/ was
On stellar waves I've travelled
And will be so again
If I have to wait an eternity
I willCaptcha
Liedje Mithras Psyrens is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Psyrensmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras Psyrens downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Psyrens in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.