Songtekst van Mithras: The Caller And The Listener

The Caller And The Listener


The lowly
Piteous, weak, but by nature abhorrent
The fallen
Throwbacks to a distant age
They clamour
United in aspiration
Grovelling for their redeemer

As prophesised
They turned their voices
Towards the heavens
Using the arts
They called out into the void
"Oh Lord, enlighten our souls"
In nescience
You know not what
Your exaltations have unleashed

It hears
The ovation falls
On open ears
Yet you know not
What your exaltations have unleashed
It hears and it doth come

You know not
What your exaltations have unleashed
It comes
Sing the hosannas and it comes
Sing hosannas and the great host comes

You called for me
And you shall have me
Through your eyes
I shall pierce your souls with fear
And then you shall runCaptcha
Liedje Mithras The Caller And The Listener is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Caller And The Listenermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras The Caller And The Listener downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Caller And The Listener in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.