Songtekst van Mithras: They Came And You Were Silent

They Came And You Were Silent


Come to me
Children of Mother Earth
Worshippers of the gods
I have for you
Your redemption

Run- the gods are not with us now
Run- for our powers are useless
Call for a saviour
Realise the voices in the void

What are these things?
Will not our god save us?
We called and they came
And you were forever silent
Why?

Run - your god is not with you now
Run - your powers are useless
Call for a saviour
Realise the voices in the voidCaptcha
Liedje Mithras They Came And You Were Silent is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied They Came And You Were Silentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras They Came And You Were Silent downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje They Came And You Were Silent in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.