Dreamstate Emergency


I have not slept for many days
Yet I have dreamt of the unseen
Now I have found this place in myself
I have dreamt of no control
And then I will see what the hate it can take
I will stand up to see what I really can be
I'll cry if I need to but I'll proceed to
A state of hate and to be a superior me
I have dreamt of this for so long
I feel my inner self will grow strong
And so I will break down, I'm blind to your ideas
I don't want to be me, I can't stand the pain
And then I will see what the hate it can take
I will stand up to see what I really can be
I'll cry if I need to but I'll proceed to
A state of hate and to be a superior me
I have dreamt of this for so long
I feel my inner self will grow strong
If I can only be what they want
I'm me , exploding into history
I dream of leaving this
Kill this and never come back
Never fuckin' return
I dream of me - Kill this, my dream
I have not slept for many days
Yet I have dreamt of the unseen
Now I have found this place in myself
I have dreamt of no control
And then I will see what the hate it can take
I will stand up to see what I really can be
I'll cry if I need to but I'll proceed to
A state of hate and to be a vision of me
I have dreamt of this for so long
I feel my inner self will grow strong
If I can only be what they want
I'm me , exploding into historyCaptcha
Liedje Mnemic Dreamstate Emergency is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dreamstate Emergencymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mnemic Dreamstate Emergency downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dreamstate Emergency in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.