In Control


Fearless rejection
Breathing with imperfection
Living with imperfection
Listen to me when I say
That I will never get back to you
You bite the hand that was feeding you

Dark thoughts nailed into your fate now
Dark thoughts awaiting to shine now

I choose a way with no surrender
I choose a way with no surrender

Won't you stay away, away
I guess it's not the last time
Won't you stay away, away
I just hope it's the last time

Looking after me
I need you and you need me
But it seems you didn't read the information

Dark thoughts nailed into my fate now
Dark thoughts awaiting to shine now

Keeping me calm before I explode
Keeping me calm you're keeping me close

You don't know my determination
I'll make you feel a new sensation

Won't you stay away, away
I guess it's not the last time
Won't you stay away, away
I just hope it's the last time

I need to be in control
In control of myself
In control of myself
Fearless rejection
Imperfection

Won't you stay away, away
I guess it's not the last time
Won't you stay away, away
I just hope it's the last time

I need to be in control
In control of myself

I choose a way with no surrender
I choose a way with no surrenderCaptcha
Liedje Mnemic In Control is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Controlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mnemic In Control downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Control in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.