Songtekst van Moulin Rouge: Complainte De La Butte (English Version)

Complainte De La Butte (English Version)


The too pale moon poses a tiara on your red hair
the too brown moon spills glory on your tattered petticoat
the too pale moon carresses the whites of your uninterested eyes
Princess of the street
You are welcome in my broken heart

The staircase up to the hillock is hard on the miserable
The wings of the mill protect the lovers

My little mandigotte, I sense your little hand
that finds mine
I sense your breast and your slender waist,
I forget my sorrow
I feel on your breath a scent of fever of malnourished children
And in your caress, I feel an ecstasy that overwhelms me

The staircase up to the hillock is hard on the miserable
The wings of the mill protect the lovers

And that's why she scampers, the moon who floats
The princess, also
La la lala la, la la lala la,
My dreams bloom

The staircase up to the hillock is hard on the miserable
The wings of the mill protect the loversCaptcha
Liedje Moulin Rouge Complainte De La Butte (English Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Complainte De La Butte (English Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Moulin Rouge Complainte De La Butte (English Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Complainte De La Butte (English Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.