Take Cover


Words in my mouth
Someone told me to say
They go unspoken
My mind gets in the way

I hold my tongue
Save my, save my soul
True to myself
And stay gold

Sometimes you gotta pull the plug
Somewhere a little place to crawl
Love me for who I am
It doesn't have to be this hard
for an ordinary man

I wanna take cover, take cover
From you, wake me when it's over
Take cover, I wanna take cover
From you

Sold all my dreams
Watched them all disappear
I've spilled my blood
No one seems to care

Sometimes you gotta pull the plug
Somewhere a little place to crawl
Love me for who I am
How low do I have to go to make you
Understand

I wanna take cover, take cover
From you, wake me when it's over
Take cover, I wanna take cover
From you

I wanna take cover, take cover
From you, wake me when it's over
Take cover, I wanna take cover
From you

Cover, Take Cover
Nothing I can do to keep from going under
Take cover, Take Cover
From You

Save my soul
Save my soul







Captcha
Liedje Mr.Big Take Cover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take Covermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mr.Big Take Cover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take Cover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.