Songtekst van My Fair Lady: Wouldn't It Be Loverly

Wouldn't It Be Loverly


It's rather dull in town, I think I'll take me to Paree, hmm
The mistress wants to open up the castle in Capri, hmm
Me doctor recommends a quiet summer by the sea, hmm, mmm
Wouldn't it be loverly?

All I want is a room somewhere
Far away from the cold night air
With one enormous chair
Oh, wouldn't it be loverly?

Lots of chocolate for me to eat
Lots of coal makin' lots of heat
Warm face, warm hands, warm feet
Oh, wouldn't it be loverly?

Oh, so lovely sittin' abso-bloomin'-lutely still
I would never budge till spring
Crept over the window sill

Someone's head restin' on my knee
Warm and tender as he can be
Who takes good care of me
Oh, wouldn't it be loverly
Loverly, loverly, loverly, loverly

All I want is a room somewhere
Far away from the cold night air
With one enormous chair
Oh, wouldn't it be loverly?

Lots of chocolate for me to eat
Lots of coal makin' lots of heat
Warm face, warm hands, warm feet
Oh, wouldn't it be loverly?

Oh, so lovely sittin' abso-bloomin'-lutely still
I would never budge till spring
Crept over the window sill

Someone's head restin' on my knee
Warm and tender as he can be
Who takes good care of me
Oh, wouldn't it be loverly
Loverly, loverly, loverly

Oh, wouldn't it be loverly
Loverly, loverly, loverly
Wouldn't it be loverlyCaptcha
Liedje My Fair Lady Wouldn't It Be Loverly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wouldn't It Be Loverlymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje My Fair Lady Wouldn't It Be Loverly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wouldn't It Be Loverly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.