Dancing In The Street


Callin' out around the world
Are you ready for a brand new beat?
Summer's here and the time is right
For dancin' in the streets
They're dancin' in Chicago
Down in New Orleans
Up in New York City

All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
There'll be swingin', swayin' and records playin'
And dancin' in the streets

Oh, it doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on, every guy grab a
Everywhere around the world
There'll be dancin'
They're dancin' in the street

This is an invitation
Across the nation
A chance for the folks to meet
There'll be laughin' and singin' and music swingin'
And dancin' in the streets

Philadelphia, PA (Philadelphia, PA)
Baltimore and DC now (Baltimore and DC now)
Yeah don't forget the Motor City (can't forget the Motor City)

All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
There'll be swingin', swayin' and records playin'
And dancin' in the street, yeah

[electric piano]

Oh, it doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on, every guy grasp a
Everywhere around the world
There'll be dancin'
They're dancin' in the streets

Philadelphia, PA (Philadelphia, PA)
Baltimore and DC now (Baltimore and DC now)
Yeah don't forget the Motor City (can't forget the Motor City)
All the way down in LA California
Not to mention Halifax Nova Scotia
??? ???
Manchester
Alexandria, Virginia, Virginia
??? ???Captcha
Liedje Myra Dancing In The Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dancing In The Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Myra Dancing In The Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dancing In The Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.