Como La Flor


Some say love it is a river
that drowns the tender reed
some say love it is a razor
that leaves your soul to bleed

Some say love it is a hunger
an endless aching need
i say love it is a flower
and you it's only seed

It's the heart afraid of breaking
that never learns to dance
it's the dream afraid of waking
that never takes a chance

It's the one who won't be taken
who cannot seem to give
and the soul afraid of dying
that never learns to live

When the night has been too lonely
and the road has been too long
and you think that love is only
for the lucky and the strong

Just remember in the winter
far beneath the bitter snow
lies the seed that with the sun's love,
in the spring, becomes the rose

Becomes the roseCaptcha
Liedje Myriam Montemayor Como La Flor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Como La Flormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Myriam Montemayor Como La Flor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Como La Flor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.