A Long Road Ahead


(lil intro: music to "I Got You Babe" by Sonny & Cher)

whoaahhh yeah yeah yeah
(what happened)
yeah-ayyyyeee
(i don't get it)
why, baby, whyyyy?

I fell in love
I thought you felt the same
But when I saw you with him
I knew it was your game

You kissed my lips
We shared those times
But when you found out how I felt
You said you wouldn't be mine

CHORUS
What did I do?
Was it just me?
I feel like I am in too deep
And I know that without you
It'll be a long road ahead

My friends call me up
I don't know what to do
I guess they just don't get it
I don't wanna live without you

CHORUS

BRIDGE
From this torture I wish I could be free
I don't know how you could do this to me

CHORUS (2X)

(Sonny & Cher: "I got you babe")Captcha
Liedje N Sync A Long Road Ahead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Long Road Aheadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje N Sync A Long Road Ahead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Long Road Ahead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.