I Just Wanna Be With You


Nah, nah, nah, nah, nah
Nah, nah, nah, nah, nah
We'll be together say it
Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

I just wanna be with you
Girl that's all I want to do
I just wanna be with you
Girl that's all I want to do

Girl you're turning me on
You're such a fine lady, oh
And sugar more and more
You're driving me crazy (crazy)

Because you're just what I want
And I'm just what you need
What's more? I'm gonna make you my baby
Sweet darling all I can see, is you and me

'Cause I just wanna be with you
Girl that's all I want to do
'Cause I just wanna be with you
Girl that's all I want to do

I wanna drown in your love, and lead me to your water
Let it flow, let it flow baby ( let it flow, baby )
My love is insane, pleasure and pain
It's part of life, so live it up baby (live it up baby)

If you're scared of love, don't, don't be afraid
Because girl, I'm scared too, but I gotta have you
Love you day and night, yes I'll treat you right!

I just wanna be with you
Girl that's all I want to do
I just wanna be with you
Girl that's all I want to do

I just wanna be with you
(I just wanna be with you)
Girl that's all I want to do
(Girl that's all I want) (All I want)
I just wanna be with you
(I just wanna be with you)
Girl that's all I want to do
(Girl that's all I want, I want)

You and me gotta stay together
We'll be together say it
Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah
You and me gotta stay together
We'll be together say it
Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

Like this`N syncThat's right

Uh"¦
I just wanna be with you
(Be with you)
Girl that's all I want to do
(Girl that's all I want)
I just wanna be with you
(All I really need)
Girl that's all I want to do
( Girl, that's all I want, yeah )

I just wanna be with you
( Do you wanna be with me? 'Cause I wanna be with you )
Girl that's all I want to do
( Won't you come to be with me? Come and be with me, my baby )
I just wanna be with you
( Do you wanna be with me? 'Cause I wanna be with you )
Girl that's I want to do
( Won't you come to be with me? Come and be with me, my baby )Captcha
Liedje N Sync I Just Wanna Be With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Just Wanna Be With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje N Sync I Just Wanna Be With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Just Wanna Be With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.