That's the Way Love Goes


Ooh that's the way, ooh ohh
Ooh

Like a moth to a flame
Burned by the fire
My love is blind
Can't you see my desire?

That's the way love goes
(My love is blind, can't you see my desire?)

That's the way, that's the way, that's way love goes

Don't mind if I light candles
I like to watch us play and
Baby, you've got on what I like
(That's the way)
Come closer baby, closer
Reach out and feel my body
I'm gonna give you all my love
that's the way love goes

Oh sugar, don't you hurry
You've got me here all night
Just close your eyes and hold on tight (baby, hold on tight)
Oh baby, don't stop, don't stop
Go deeper baby deeper
You feel so good I'm gonna cry (cry)
Oh I'm gonna take you there

That's the way love goes
That's the way love goes
(that's the way that's the way)
That's the way love goes

That's the way love goes (ooh!)
That's the way love goes
That's the way love goes
That's the way love goes
That's the way love, that's the way love

That's the way love goesCaptcha
Liedje N Sync That's the Way Love Goes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That's the Way Love Goesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje N Sync That's the Way Love Goes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That's the Way Love Goes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.