The Lion Sleeps Tonight


Wee-ooh wim-o-weh Wee-ooh wim-o-weh
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh

In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight
In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight

Wee-ooh wim-o-weh
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh

In the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight
In the village, the quiet village, the lion sleeps tonight

Wee-ooh wim-o-weh Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh

Hush, my darling, don't cry, my darling, the lion sleeps tonight
Hush, my darling, don't cry, my darling, the lion sleeps tonight

Whuh whuh whuh wim-o-weh Wee-ooh wim-o-weh wee-ooh
wim-o-weh wee-ooh wim-o-wehCaptcha
Liedje N Sync The Lion Sleeps Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Lion Sleeps Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje N Sync The Lion Sleeps Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Lion Sleeps Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.