Gear


I got a nuclear breeder
I got a retro blaster
Mobile silos
ICBMs

They'll rip your skin off
They'll flay you alive
You try to keep breathing
On this ride of your life

I got gear
I got gear
I got gear
I can use it

I can cause you grief
So you try to keep breathing
On this ride of your life
Buckle in strap down buckle in
Strap in buckle down strap down
You try and stop me try and stop me
It's the ride of my life

Well ICBMs and retro blasters
I got mobile silos, I got
I got multiple independent reentry vehicles
Ya know you can't stop me
You can't stop me
You can't stop me
I got heat-seeking missiles in my garage
My dad's bigger than yours
My dad's bigger than a garage
Waiting here in my garage
Waiting here in my garageCaptcha
Liedje Naked Raygun Gear is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naked Raygun Gear downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gear in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.