Rat Patrol


We could use those men in tan
You say what do we know
Whoah oh oh oh oh oh
Whoah oh oh oh oh oh

What do we need to take control
We could use the rat patrol

What's that coming over the dune?
Yea well that's what we know
Whoah oh oh oh oh oh
Whoah oh oh oh oh oh

Chasing them halftracks
Across the sand flats
Got a nice pine box for that desert fox
Machine guns blaring
And Arabs staring
Wondering why the Westerners are there
It's the same old story
And it never ends It'll happen again Whoah oh oh oh ohCaptcha
Liedje Naked Raygun Rat Patrol is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rat Patrolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naked Raygun Rat Patrol downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rat Patrol in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.