Come With Me


If you're in a valley
With a troubled mind
I'm a mountain
Come on and clim
'Cuz ya look so good
To be so down
It won't take much
To turn it all around

Come with me
Come with me
The feeling's free
Just come with me
We'll get on a cloud
And ride it high
Say hello sun
As we sail by

I'll take you where
You never been before
Once we're there
You'll cry for more
If its dark in your world
Come walk in mine
My love's a light
Its on all the time

Come with me
Come with me
The feeling's free
Just come with me
We'll get on a cloud
And ride it high
Say hello sun
As we sail by

Come with me
Come with me
The feeling's free
Just come with me
We'll get on a cloud
And ride it high
Say hello sun
As we sail byCaptcha
Liedje Nana Mouskouri Come With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nana Mouskouri Come With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.