Songtekst van Nana Mouskouri: The Ash Grove (Llwyn On)

The Ash Grove (Llwyn On)


Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwen
A minnau'n hamddena 'rol byw ar y don;
Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwen
A'r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn
A ninnau'n rhodiana drwy'r lonydd i'r banna,
Sibrydem i'n gilydd gyfrinach byd serch;
A phan ddaeth hi'n adeg ffarwelio a'r wiwdeg,
Roedd tannau fy nghalon yng ngofal y ferch

[Down yonder green valley where streamlets meander

When twighlight is fading I pensively rove;
Or at the bright moontide in solitude wander,
Amid the dark shades of the lonely Ash Grove;
'Twas there, while the blackbird was cheerfully singing,
I first met that dear one the joy of my heart!
Around us for gladness the bluebells were ringing,
Ah! then little thought I how soon we should part]
Cyn dychwel i borthladd wynebwn y tonnau,
Ond hyfryd yw'r hafan 'rol dicter y don;
Bydd melys anghofio her greulon y creigiau--
Un felly o'wn innau 'rol cyrraedd Llwyn Onn
A thawel mordwyo wnaf mwyach a Gwenno
Yn llong fach ein bwthyn a hi wrth y llyw;
A hon fydd yr hafan ddiogel a chryno
I'r morwr a'i Wenno tra byddwn ni byw

[Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain,
Still warbles the blackbird its note from the tree;
Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain,
But what are the beauties of Nature to me?
With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
All day I go mourning in search of my love!
Ye echoes! oh tell me, where is the sweet maiden?
"She sleeps 'neath the green turf down by the Ash Grove"]Captcha
Liedje Nana Mouskouri The Ash Grove (Llwyn On) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Ash Grove (Llwyn On)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nana Mouskouri The Ash Grove (Llwyn On) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Ash Grove (Llwyn On) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.